تولید صنعتی گرافن با روش خشک، هزینه تولید را به‌شدت کاهش می‌دهد

تولید صنعتی گرافن با روش خشک، هزینه تولید را به‌شدت کاهش می‌دهد

شرکت نانواکسپلور موفق به ارائه روشی خشک برای تولید گرافن شده که به شدت نیاز به سرمایه‌اولیه تولید را کم کرده و همچنین هزینه تولید نیز در این روش پایین‌تر از روش‌های مرسوم است.

205