باتری‌های سرب-اسید تقویت‌شده با گرافن در چین عرضه شد

باتری‌های سرب-اسید تقویت‌شده با گرافن در چین عرضه شد

به تازگی سه شرکت چینی باتری‌های سرب اسید تقویت‌شده با گرافن را روانه بازار کرده‌اند و ادعا می‌کنند که گرافن عملکرد این باتری‌ها را افزایش می‌دهد. در حالی که به سختی می‌توان محتوای دقیق و ترکیب این باتری‌ها را تأیید کرد، اما به‌نظر می‌رسد که گرافن از طریق این محصولات وارد بازار باتری‌ در چین شده است.

709