دستاورد مجمع اقتصاد نانو: انتقال تجربه، امکان شبکه‌سازی و آشنایی با سایر نقش‌آفرینان

دستاورد مجمع اقتصاد نانو: انتقال تجربه، امکان شبکه‌سازی و آشنایی با سایر نقش‌آفرینان

مدیرعامل شرکت بساپلیمر که در دوره‌های چهارم و ششم مجمع اقتصاد فناوری‌نانو حضور داشت این مجمع را فضایی مناسب برای انتقال تجربه و ایجاد شبکه دانست. وی از پنل‌های مربوط به صادرات و خودکفایی به عنوان بخش‌های جذاب این مجمع یاد کرد.

897