ابزار میکروسیالی که به سرعت نوعی کم‌خونی را در نوزدان تشخیص می‌دهد

ابزار میکروسیالی که به سرعت نوعی کم‌خونی را در نوزدان تشخیص می‌دهد

شرکت بیبیس از تایید تست G6PD توسط سازمان غذا و دارو خبر داد، تستی که به پزشک کمک می‌کند تا با استفاده از فناوری میکروسیالی به سرعت و در زمان ۱۵ دقیقه، مشکل کم خونی خاصی را در نوزدان تشخیص دهد.

316