تایید عملکرد آندهای نانویی باتری‌های یون لیتیم/ راه‌اندازی خط‌ تولید در سال آینده

تایید عملکرد آندهای نانویی باتری‌های یون لیتیم/ راه‌اندازی خط‌ تولید در سال آینده

شرکت تالگا با دریافت نتایج مثبت از سوی یکی از شرکت‌های آزمایش‌کننده آند نانویی تالگا، قصد دارد در سال آینده خط تولید این مواد را برای استفاده در باتری‌های یون لیتیم راه‌اندازی کند.

423
بنتلی به دنبال جایگزینی آلومینیوم نانویی به‌جای سیم‌های مسی در سیم‌پیچی‌های موتور

بنتلی به دنبال جایگزینی آلومینیوم نانویی به‌جای سیم‌های مسی در سیم‌پیچی‌های موتور

شرکت بنتلی (Bentley) در قالب یک برنامه همکاری مشترک قرار است از آلومینیوم‌های تقویت شده با گرافن به جای‌ سیم‌های مسی در سیم‌پیچی قطعات خودرو استفاده کند. با این کار وزن خودرو کاهش محسوسی پیدا کرده و عملکرد قطعات بهبود می‌یابند.

1018