چند تجهیز همگن‌ساز ایرانی را می‌شناسید؟

چند تجهیز همگن‌ساز ایرانی را می‌شناسید؟

بهین تأمین اهورا، توسعه فناوری مافوق صوت و فناوری ایرانیان پژوهش نصیر از جمله شرکت‌های ایرانی هستند که دستگاه همگن‌ساز تولید و به بازار عرضه کرده و برای این تجهیزات گواهی‌نانومقیاس دریافت کرده‌اند.

533