بازدید دانشجویان دانشگاه فردوسی از شرکت تولیدکننده چسب‌های نانویی

بازدید دانشجویان دانشگاه فردوسی از شرکت تولیدکننده چسب‌های نانویی

به همت انجمن نانوفناوری دانشگاه فردوسی و با همراهی چند تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های فردوسی و حکیم سبزواری، بازدید دانشجویی از شرکت سامد، تولیدکننده چسب‌های نانویی در مشهد، صورت گرفت.
یکی از رسالت‌های نهادهای ترویجی فناوری نانو در سراسر کشور، کمک به آشنایی دانشجویان با کاربردهای فناوری نانو در صنعت است. برگزاری بازدیدهای دانشجویی از مراکز صنعتی می‌تواند ابزار بسیار مهمی در این راستا باشد. برگزاری بازدید می‌تواند نقش چشمگیری در ایجاد امید و انگیزه در دانشجویان برای نقش‌آفرینی در حوزه تخصصی و مورد علاقه داشته باشد.

358