هم‌افزایی دو شرکت برای توسعه فناوری لیتوگرافی نانوچاپ

هم‌افزایی دو شرکت برای توسعه فناوری لیتوگرافی نانوچاپ

یکی از شرکت‌های توسعه دهنده فناوری لیتوگرافی نانوچاپ با همکاری تولیدکننده چسب‌های صنعتی و نانوذرات چاپی به دنبال استفاده از تجارب و تخصص‌های یکدیگر بوده تا با هم‌افزایی، اقدام به توسعه محصولات جدید کنند.

1210