استاندارد ملی در زمینه مطالعه برون تن سمیت استنشاقی نانومواد تدوین شد

استاندارد ملی در زمینه مطالعه برون تن سمیت استنشاقی نانومواد تدوین شد

صد و هفتمین اجلاسیه کمیته ملی استانداردهای فناوری نانو در روز سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شد و استاندارد «فناوری نانو – ملاحظات برای مطالعات برون‌تنی نانواشیا هوابرد و انبوهه‌ها و کلوخه‌های آن‌ها» تصویب و آماده انتشار شد.

421
روش جدیدی برای اندازه‌گیری اثرات سمیت سلولی نانومواد استاندارد شد

روش جدیدی برای اندازه‌گیری اثرات سمیت سلولی نانومواد استاندارد شد

صد و چهارمین اجلاسیه کمیته ملی استانداردهای فناوری نانو در روز دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شد و استاندارد «فناوری نانو – روش سنجش برون‌تنی MTS برای اندازه‌گیری اثرات سمیت‌سلولی نانوذرات» تصویب و آماده انتشار شد.

800