تامین افزودنی‌ نانویی برای تولید بتن با انتشار دی‌اکسیدکربن کمتر

تامین افزودنی‌ نانویی برای تولید بتن با انتشار دی‌اکسیدکربن کمتر

شرکت کانکریتن (Concretene) با امضاء قراردادی با یک شرکت بریتانیایی قصد دارد تا نیاز این شرکت تولیدکننده بتن را به افزودنی‌های نانویی به منظور کاهش میزان دی‌اکسیدکربن تولید شده، را تامین نماید.

203