نتایج مثبت آزمون‌های انجام شده روی باتری حاوی آئروژل گرافنی

نتایج مثبت آزمون‌های انجام شده روی باتری حاوی آئروژل گرافنی

زنگرافن با همکاری مرکز هوافضای آلمان نتایج مثبتی از آزمایش‌های انجام شده روی باتری حاوی آئروژل گرافنی دریافت کرده است. این نتایج می‌تواند مسیر ساخت باتری‌های نانویی کاراتر را تسهیل کند.

134
تفاهم‌نامه‌ای برای تامین نیازهای مربوط به توسعه کسب‌وکار گرافنی

تفاهم‌نامه‌ای برای تامین نیازهای مربوط به توسعه کسب‌وکار گرافنی

شرکت زنگرافن برای تامین فضای مورد نیاز خود به‌منظور تولید و خالص‌سازی گرافن و اکسیدگرافن، قراردادی با مجموعه آزمایشگاه‌های چمیسار امضاء کرد که از زیرساخت‌ها و فضای این مجموعه برای توسعه کار خود استفاده کند.

214