همکاری مشترک به‌منظور تولید جوهر ضدویروس کرونا برای ماسک

همکاری مشترک به‌منظور تولید جوهر ضدویروس کرونا برای ماسک

دو شرکت فعال در حوزه گرافن در حال انجام پروژه تولید جوهر حاوی اکسیدگرافن عامل‌دار شده با نانوذرات نقره هستند تا از این جوهر برای سطح ماسک‌ها و دیگر تجهیزات مراقبت شخصی استفاده کنند.

728
گامی به سوی تولید انبوه گرافن با خلوص بالا

گامی به سوی تولید انبوه گرافن با خلوص بالا

شرکت زنگرافن، مطالعات برای تولید گرافن عامل‌دار براساس نیاز مشتریان را آغاز کرده است. این شرکت از این پس روی محصولات استخراج شده از معدن آلبانی، برچسب «آلبانی» را نصب خواهد کرد تا اصالت گرافن و خلوص گرافن به‌دست آمده از معدن آلبانی در این محصولات مشخص باشد.

620
نتایج مثبت آزمون‌های انجام شده روی باتری حاوی آئروژل گرافنی

نتایج مثبت آزمون‌های انجام شده روی باتری حاوی آئروژل گرافنی

زنگرافن با همکاری مرکز هوافضای آلمان نتایج مثبتی از آزمایش‌های انجام شده روی باتری حاوی آئروژل گرافنی دریافت کرده است. این نتایج می‌تواند مسیر ساخت باتری‌های نانویی کاراتر را تسهیل کند.

999
تفاهم‌نامه‌ای برای تامین نیازهای مربوط به توسعه کسب‌وکار گرافنی

تفاهم‌نامه‌ای برای تامین نیازهای مربوط به توسعه کسب‌وکار گرافنی

شرکت زنگرافن برای تامین فضای مورد نیاز خود به‌منظور تولید و خالص‌سازی گرافن و اکسیدگرافن، قراردادی با مجموعه آزمایشگاه‌های چمیسار امضاء کرد که از زیرساخت‌ها و فضای این مجموعه برای توسعه کار خود استفاده کند.

808