حضور تیم‌های مرکز رشد واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی در چهاردهمین نمایشگاه نانو

حضور تیم‌های مرکز رشد واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی در چهاردهمین نمایشگاه نانو

تیم های مرکز رشد واحد الکترونیکی در چهاردهمین نمایشگاه نانو حضور دارند. تیم‌های زیما، پرنیان پوش و شیلو در غرفه دانشگاه آزاد اسلامی واقع در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران حضور دارند.

389