سرمایه‌گذاری برای توسعه پلتفورم درمان بیماری‌های چشم و کبد

سرمایه‌گذاری برای توسعه پلتفورم درمان بیماری‌های چشم و کبد

چندین صندوق سرمایه‌گذار خطرپذیر ۱۱۵ میلیون دلار روی استارتاپ سالیوجین تراپیوتیکس (SalioGen Therapeutics) سرمایه‌گذاری کردند، استارت‌آپی که روی درمان بیماری‌های چشم و کبد فعالیت دارد.

650