سه فناوری پیشرو و جالب برای کسب یک جایزه به صف شدند

سه فناوری پیشرو و جالب برای کسب یک جایزه به صف شدند

نوع جدیدی از سلول انرژی هیدروژن، یک فناوری پیش‌بینی مبتنی بر هوش مصنوعی و یک حسگر پیشرفته گرافن که در حال تغییر حوزه نیمه هادی است، هر یک برای کسب جایزه ماکرووبرت (Macrobert) امسال رقابت می‌کنند، به‌طور کلی، این جایزه به‌عنوان معتبرترین جایزه در مهندسی در نظر گرفته می‌شود.

213