داده‌های کارآزمایی روی واکسن RNAi برای مقابله با تومورهای صلب منتشر شد

داده‌های کارآزمایی روی واکسن RNAi برای مقابله با تومورهای صلب منتشر شد

سرنائومیکس (Sirnaomics) در حوزه‌ توسعه‌ داروهای مبتنی بر RNAi فعالیت دارد. این شرکت به تازگی داده‌های اولیه کارآزمایی بالینی فاز اول RNAi درمانی STP707 برای درمان تومورهای جامد خود را منتشر کرد.

433
استفاده از داروی siRNA به جای جراحی‌های زیبایی

استفاده از داروی siRNA به جای جراحی‌های زیبایی

سرنائومیکس به دنبال آزمون بالینی برای توسعه دارویی است که حاوی siRNA و نانوذره پلی پپتیدی (PNP) است و می‌تواند به رفع چربی غبغب کمک کند. در اثر چاقی فرد چربی زیر چانه جمع شود و غبغب را ایجاد کند که برای رفع آن معمولا از روش‌های تهاجمی استفاده می‌شود.

461
کارآزمایی روی واکسن RNAi برای مقابله با تومورهای صلب

کارآزمایی روی واکسن RNAi برای مقابله با تومورهای صلب

سرنائومیکس (Sirnaomics) یک شرکت‌ دارویی است که در حوزه‌ توسعه‌ داروهای مبتنی بر RNAi فعالیت دارد. این شرکت فاز اول کارآزمایی بالینی STP707 را آغاز کرد که به صورت سیستمی برای درمان تومورهای جامد طراحی شده است.

659