همکاری دو شرکت برای بهینه‌سازی مصرف داروی شیمی‌درمانی

همکاری دو شرکت برای بهینه‌سازی مصرف داروی شیمی‌درمانی

شرکت آوروبیو با همکاری شرکت سلاداکس، فناوری را توسعه داده که با استفاده از آن سطح دارو در خون بیماری که داروی شیمی‌درمانی مصرف می‌کند، سنجیده شده و براساس متابولیسم دارو در بدن، دوز مصرف دارو تنظیم می‌شود. در این فناوری از کیت‌های حاوی نانوذرات استفاده شده است.

907