دو شرکت برای توسعه نیتریدبور و استفاده از آن در محصولات همکاری می‌کنند

دو شرکت برای توسعه نیتریدبور و استفاده از آن در محصولات همکاری می‌کنند

شرکت هایدال (Haydale) اعلام کرد که توافق‌نامه همکاری با یکی از شرکت‌های فعال در حوزه نیترید بور در فرانسه امضا کرده است تا با همکاری یکدیگر روی توسعه بیشتر نیترید بور هگزاگونالی (HBN) برای استفاده در محصولات سرامیکی کار کنند.

252