ارائه نیازهای صنعت آب و انرژی در دوازدهمین جشنواره فناوری‌نانو

ارائه نیازهای صنعت آب و انرژی در دوازدهمین جشنواره فناوری‌نانو

یکشنبه ۲۱ مهرماه از سال ۱۰ صبح شبکه تبادل فناوری میزبان شرکت فراب در دوازدهمین جشنواره فناوری‌نانو است تا نیازهای شرکت فراب در هفت حوزه مهندسی و نظارت، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی پایپینگ، مهندسی ساختمان، مهندسی فرآیند، مهندسی کنترل و ابزار دقیق ارائه شود. این نیازها با فناوری های رنگ و رزین، پلیمرهای پیشرفته، پوشش‌های فوق‌سخت فلزی، انرژی‌های نوین، نانوپوشش‌ها، تصفیه آب، برطرف خواهند شد.

1073