افزایش قابل توجه طول عمر قطعات کمپرسور در صنعت نفت و گاز

افزایش قابل توجه طول عمر قطعات کمپرسور در صنعت نفت و گاز

مهندس حسن جهدی مدیرعامل شرکت فناوران نانو پوشش جِم درباره اهمیت استفاده از پوشش‌ها در صنعت می‌گوید که در برخی قطعات کمپرسورها، استفاده از پوشش می‌تواند طول عمر را در قطعات به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

264