توسعه اسپری نانویی که مانع اتصال پاتوژن‌ها به سطح می‌شود

توسعه اسپری نانویی که مانع اتصال پاتوژن‌ها به سطح می‌شود

شرکت فندایکس (Fendx) که در حال توسعه فناوری‌های ضدخوردگی و محافظت از سطح است، به زودی در کنفرانس برجسته مهندسی شیمی کانادا (CSCHE) شرکت کرده و آخرین دستاوردهای خود را در این حوزه عرضه می‌کند.

168
خرید فناوری اسپری نانوپوشش ضدپاتوژن از دانشگاه

خرید فناوری اسپری نانوپوشش ضدپاتوژن از دانشگاه

شرکت فندایکس (Fendx) با امضاء قراردادی با دانشگاه مک‌مستر، لیسانس فناوری اسپری پوشش‌دهی با قابلیت از بین بردن پاتوژن‌ها را دریافت کرد. این مجوز اختصاصی، می‌تواند دامنه فعالیت‌های شرکت فندایکس را در بخش پوشش‌های ضدباکتری گسترش دهد.

522