نسل جدید واکسن‌های mRNA تا سال ۲۰۲۴ به بیمارستان‌ها می‌رسند؟

نسل جدید واکسن‌های mRNA تا سال ۲۰۲۴ به بیمارستان‌ها می‌رسند؟

شرکت اینووکس فارما (Invox Pharma) برای حمایت از توسعه و تولید واکسن‌های mRNA نسل جدید، در شرکت فیون تراپیوتیکس (Phion Therapeutics) سرمایه‌گذار می‌کند. فیون قصد دارد تا با استفاده از این بودجه، واکسن‌های mRNA را برای مقابله با سرطان و برخی ویروس‌ها تا سال ۲۰۲۴ به کلینیک‌ها برساند. فیون برای مقابله با ویروس پاپیلوما انسانی و سرطان تخمدان و پروستات واکسن‌هایی آماده کرده است.

344