یک روش صنعتی برای تولید نانوذرات لیپیدی حاوی دارو ارائه شد

یک روش صنعتی برای تولید نانوذرات لیپیدی حاوی دارو ارائه شد

شرکت سوئیسی لونزار مجوز استفاده از یک فناوری جدید اختلاط را در اختیار دارد که به آن‌ها اجازه تولید نانوذرات لیپیدی حاوی دارو را می‌دهد. این روش سریع‌تر به محصولی با کیفیت بسیار بالا می‌رسد.

77
توالی‌یابی نانوحفره‌ای برای ارزیابی mRNA استفاده خواهد شد

توالی‌یابی نانوحفره‌ای برای ارزیابی mRNA استفاده خواهد شد

شرکت لونزار (Lonza) و اکسفورد نانوپور تکنولوژیز (Oxford Nanopore Technologies) برای توسعه فناوری توالی‌یابی RNA با کمک نانوحفره وارد همکاری مشترک شدند. هدف از این همکاری مشترک، تجاری‌سازی توالی‌یابی RNA با نانوحفره است.

220