انکوباتوری که از استارت‌‌آپ‌های نانوزیست‌فناوری حمایت می‌کند

انکوباتوری که از استارت‌‌آپ‌های نانوزیست‌فناوری حمایت می‌کند

کارامدیکا و موریتا ژنومیکس دو استارت‌آپی هستند که به تازگی در انکوباتور علوم زیستی دانشگاه کالیفرنیا پذیرفته شده‌اند. کارامدیکا در حال استفاده از نانوذرات برای درمان برخی بیماری‌های عصبی است.

872