عرضه رزین چاپی حاوی نانولوله‌کربنی/ دارای استحکام بالاتر و خواص ضدالکتریسیته ساکن

عرضه رزین چاپی حاوی نانولوله‌کربنی/ دارای استحکام بالاتر و خواص ضدالکتریسیته ساکن

شرکت مکنانو رزین قابل چاپ سه‌بعدی حاوی نانولوله‌کربنی به بازار ارائه کرده است که می‌تواند استحکام قطعات چاپ شده را افزایش داده و همچنین خواص ضدالکتریسیته ساکن در آن‌ها ایجاد کند.

426