نانورنگ فرموله شده برای استفاده در صنعت ریخته‌گری ماسه‌ای

نانورنگ فرموله شده برای استفاده در صنعت ریخته‌گری ماسه‌ای

شرکت نانوتک فام گیتی که در حوزه توسعه و تولید رنگ‌های نانویی فعالیت دارد، به تازگی فناوری نانورنگ ویژه‌ای را برای استفاده در صنعت ریخته‌گری ماسه‌ای توسعه داده است. فولادین ذوب آمل متقاضی استفاده از این فناوری است.

870