مالزی به‌دنبال افزایش تولید ناخالص داخلی با نانوباتری است

مالزی به‌دنبال افزایش تولید ناخالص داخلی با نانوباتری است

نانومالزی (NanoMalaysia Bhd) و یوموری گرافن (UMORIE Graphene) به طور مشترک باتری سلولی صفحه‌‌ای مبتنی بر گرافن را برای خودروهای الکتریکی توسعه می‌دهند. پیش‌بینی‌ می‌شود که عرضه تجاری این باتری‌ها تولید ناخالص ملی مالزی را افزایش دهد.

677
حمایت از مالکیت فکری در حوزه فناوری‌ نانو در مالزی

حمایت از مالکیت فکری در حوزه فناوری‌ نانو در مالزی

نانومالزی (NanoMalaysia Bhd) با راه‌اندازی برنامه‌ای به نام REVOLUTIoNT به‌دنبال کمک به ۵۰ شرکت در این کشور است. REVOLUTIoNT تولید مالکیت معنوی پیچیده و ارزشمند و محصولات را تسهیل کرده و به تجاری‌سازی آن‌ها کمک خواهد کرد.

583
دو طرح مالزی برای گسترش فناوری‌ نانو

دو طرح مالزی برای گسترش فناوری‌ نانو

شرکت نانومالزی (NanoMalaysia Bhd) دو طرح را برای افزایش تجاری‌سازی فناوری‌ نانو در این کشور آغاز کرد.
برنامه‌های REVOLUTIoNT و Hydrogen EcoNanoMy توسط شرکت نانومالزی برای تجاری‌سازی فناوری‌ نانو راه‌اندازی می‌شود.

884