ترکیه «سوپر گرافن» تولید و صادر می‌کند

ترکیه «سوپر گرافن» تولید و صادر می‌کند

شرکت نانوگرافی (Nanografi) در ترکیه موفق به تبدیل گرافن به یک سوپر ماده شده است. این شرکت یکی از بزرگترین تاسیسات تولید گرافن را در جهان دارد و به شکل کارآمدی اقدام به تولید چیزی به نام «سوپر گرافن» می‌کند.

347