پلتفرم نانوذرات، سیستم ایمنی را برعلیه MS فعال می‌کند

پلتفرم نانوذرات، سیستم ایمنی را برعلیه MS فعال می‌کند

نکس‌ایمیون (NexImmune)، یکی از شرکت‌های حوزه نانوزیست‌فناوری در مرحله بالینی، قرار است آخرین دستاوردهای خود را در حوزه ایمنی‌درمانی و استفاده از نانوذرات برای درمان برخی بیماری‌های عصبی نظیر MS را ارائه دهد. این شرکت از فناوری ویژه‌ای به نام AIM برخوردار است.

256