کاغذ دیواری نانویی با پنل خورشیدی خانه را گرم می‌کند

کاغذ دیواری نانویی با پنل خورشیدی خانه را گرم می‌کند

شرکت نکسجن (NexGen) با کمک فناوری‌نانو، کاغذ دیواری ساخته است که می‌تواند فضای داخل ساختمان را با کمک انرژی دریافتی از پنل‌های خورشیدی گرم کند. این فناوری در راستای کاهش گازهای گلخانه‌ای توسعه داده شده است.

639