پدیده شمس ایرانیان: در نمایشگاه نانو، به‌دنبال هم‌افزایی با شرکت‌ها هستیم

پدیده شمس ایرانیان: در نمایشگاه نانو، به‌دنبال هم‌افزایی با شرکت‌ها هستیم

مدیر فنی شرکت پدیده شمس ایرانیان، یکی از اهداف این شرکت از حضور در نمایشگاه ایران‌نانو ۱۴۰۲ را تعامل با دیگر شرکت‌ها و هم‌افزایی در توسعه فناوری عنوان کرد. به گفته مهندس کرمی، شرکت پدیده شمس ایرانیان سال گذشته در نمایشگاه موفق به بازاریابی برای فروش محصولات خود شد و در نمایشگاه سال جاری نیز امیدار است که بتواند با معرفی بهتر محصولات خود، مشتریان جدیدی را پیدا کند.

285