توسعه نانوذراتی که بدون عوارض جانبی سرطان را درمان می‌کنند

توسعه نانوذراتی که بدون عوارض جانبی سرطان را درمان می‌کنند

شرکت پورتیج بایوتک (Portage Biotech) یک شرکت ایمونوآنکولوژی در مرحله بالینی که در حال توسعه درمانی برای سرطان است، برنامه‌های توسعه بالینی خود را به‌روزرسانی کرد و اهداف توسعه خود را برای باقیمانده سال ۲۰۲۲ اعلام کرد. این شرکت در حال تجاری‌سازی نانوذراتی برای درمان سرطان است که عوارض جانبی داروهای رایج را ندارد.

526