صرف ۱۳۵ میلیون دلار برای خرید فناوری از دانشگاه/هدف: ساخت داروی ضدویروس

صرف ۱۳۵ میلیون دلار برای خرید فناوری از دانشگاه/هدف: ساخت داروی ضدویروس

دانشگاه گریفیت برای توسعه بیشتر داروهای جدید برای کرونا، به یک همکاری تجاری ۱۳۵ میلیون دلاری با شرکت ژن (Gene Pty Ltd) وارد شده است. فراتر از درمان کرونا، این فناوری نوآورانه RNA پتانسیل استفاده برای سایر ویروس‌ها را دارد.

181