در تلسکوپ آژانس فضایی اروپا از نانولوله‌کربنی استفاده می‌شود

در تلسکوپ آژانس فضایی اروپا از نانولوله‌کربنی استفاده می‌شود

شرکت کاناتو (Canatu)، با آژانس فضایی اروپا (ESA) توافق‌نامه‌ای برای تهیه یک فیلتر مسدودکننده نوری با استفاده از نانولوله‌های کربن (CNT) منحصر به‌فرد به‌عنوان یک ساختار پشتیبانی امضا کرده است. این فیلتر برای استفاده در تلسکوپ آتنا (تلسکوپ پیشرفته برای اخترفیزیک انرژی بالا) مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

283