ارائه خدمات در بخش سنتز نانومواد

ارائه خدمات در بخش سنتز نانومواد

یکی از شرکت‌های فعال در حوزه تولید و فروش نانومواد، بخشی برای ارائه خدمات به مشتریان راه‌اندازی کرده که در این بخش مشاوره‌هایی به مشتریان داده می‌شود تا نیاز آنها به نانومواد بررسی شده و مطابق با نیاز مشتریان تولید انجام شود.

758