همکاری بریتانیا با امارات برای کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای با کمک گرافن

همکاری بریتانیا با امارات برای کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای با کمک گرافن

شرکت گرافن اینوویشن منچستر (Graphene Innovations Manchester) که از دانشگاه منچستر اسپین‌آف شده است، تفاهم‌نامه‌ای با یک شرکت اماراتی امضا کرده است که می‌تواند به جلوگیری از تغییرات اقلیمی کمک کند. نتایج این همکاری می‌تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن داشته باشد.

161