تجاری‌سازی نانوپوششی با خواص ضدویروس و ضدباکتری

تجاری‌سازی نانوپوششی با خواص ضدویروس و ضدباکتری

شرکت گرافن‌سی‌ای در حال تجاری‌سازی نانوپوششی است که خواص ضدویروس و ضدباکتری دارد و می‌توان از آن برای محافظت اماکن عمومی نظیر مترو و سالن‌های ورزشی از گزند عوامل بیماری‌زا استفاده کرد.

845