مالزی به‌دنبال افزایش تولید ناخالص داخلی با نانوباتری است

مالزی به‌دنبال افزایش تولید ناخالص داخلی با نانوباتری است

نانومالزی (NanoMalaysia Bhd) و یوموری گرافن (UMORIE Graphene) به طور مشترک باتری سلولی صفحه‌‌ای مبتنی بر گرافن را برای خودروهای الکتریکی توسعه می‌دهند. پیش‌بینی‌ می‌شود که عرضه تجاری این باتری‌ها تولید ناخالص ملی مالزی را افزایش دهد.

677