فتوسنتز مصنوعی با مهندسی بلورهای پروتئینی در باکتری‌ها انجام شد

فتوسنتز مصنوعی با مهندسی بلورهای پروتئینی در باکتری‌ها انجام شد

محققان در مؤسسه فناوری توکیو (Tokyo Tech) نشان دادند که مهندسی درون سلولی می‌تواند ابزاری قدرتمند برای سنتز کریستال‌های پروتئینی با خواص کاتالیزوری باشد. محققان با استفاده از باکتری‌های اصلاح شده ژنتیکی به عنوان یک پلت فرم سنتز سازگار با محیط زیست، کاتالیزورهای جامد هیبریدی برای فتوسنتز مصنوعی تولید کردند. این کاتالیزورها فعالیت، پایداری و دوام بالایی را نشان می‌دهند که پتانسیل رویکرد نوآورانه‌ای را به نمایش می‌گذارد.

238
تولید سوخت شیمیایی از CO2 هوا در مقیاس آزمایشگاهی

تولید سوخت شیمیایی از CO2 هوا در مقیاس آزمایشگاهی

با تولید نانوفتوالکترودی با کارایی بالا، محققان سوئدی فتوسنتز مصنوعی را در آزمایشگاه انجام دادند تا دی‌اکسیدکربن موجود در اتمسفر به سوخت‌های شیمیایی نظیر اتانول، متان یا اسیدفورمیک تبدیل شود.

1244