فراخوان طراحی سوال هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو

فراخوان طراحی سوال هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو

دبیرخانه مسابقه ملی فناوری نانو در راستای ارتقای کیفیت سوالات و افزایش مشارکت علاقمندان و متخصصان دانشگاهی در طراحی سوالات آزمون مسابقه ملی فناوری نانو از متخصصان و علاقمندان دعوت می‌نماید.

2180
فراخوان عمومی طراحی سوال هشتمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو

فراخوان عمومی طراحی سوال هشتمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو

باشگاه نانو در نظر دارد برای ارتقای کیفیت و ایجاد تنوع در سوالات هشتمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو، از نظرات تمامی متخصصان و علاقمندان در این زمینه استفاده نماید. این المپیاد در فروردین ۹۶ برگزار خواهد شد و دانش‌آموزان فرصت دارند تا ۳۰ دی‌ماه ۱

2451
فراخوان عمومی طراحی سوال چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو

فراخوان عمومی طراحی سوال چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو

دبیرخانه مسابقه ملی فناوری نانو در راستای ارتقای کیفیت سوالات و افزایش مشارکت علاقمندان و متخصصان دانشگاهی در طراحی سوالات آزمون مسابقه ملی فناوری نانو از متخصصان و علاقمندان دعوت می‌نماید.

2317
فراخوان طراحی سوال برای چهارمین المپیاد نانو

فراخوان طراحی سوال برای چهارمین المپیاد نانو

باشگاه نانو در راستای ارتقای کیفیت و ایجاد تنوع در سؤالات المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو، طی فراخوانی از متخصصان و علاقمندان برای مشارکت در طراحی سؤالات چهارمین دوره از برگزاری المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو دعوت بعمل آورده است.

2255