برگزاری دومین کارگاه فناوری‌های کوانتومی در دانشگاه شریف

برگزاری دومین کارگاه فناوری‌های کوانتومی در دانشگاه شریف

مدرسه علم و فناوری کوانتوم شریف، «سایکت»، به عنوان اولین مدرسه کوانتومی، تحت نظر مرکز نوآوری کوانتوم شریف،‌ در نظر دارد کارگاه آموزشی “آشنایی با تکنولوژی‌های کوانتومی” را برگزار نماید. این کارگاه به صورت حضوری برگزار می‌گردد. از مهم‌ترین سرفصل‌های این کارگاه می‌توان به؛ مخابرات کوانتومی، حسگرهای کوانتومی، کوانتوم بیولوژی، الگوریتم‌های کوانتومی سخت‌افزار و پیاده‌سازی کامپیوترهای کوانتومی همراه با تجزیه و تحلیل ظرفیت بازار اشاره کرد.

381