استفاده از نانوفناوری ضدجعل در کنفدراسیون جهانی بیس‌بال

استفاده از نانوفناوری ضدجعل در کنفدراسیون جهانی بیس‌بال

شرکت نانوتک سکیوریتی که فناوری پتنت ‌شده ضدجعل مبتنی بر نانواپتیک دارد، برای کمک به مقابله با جعل نام‌های تجاری در کنفدراسیون جهانی بیس‌بال، قرارداد همکاری با این کنفدراسیون منعقد کرد.

954