برندگان مسابقه واژه‌گزینی در فناوری نانو  معرفی شدند

برندگان مسابقه واژه‌گزینی در فناوری نانو معرفی شدند

در خرداد ماه سال جاری، ستاد توسعه فناوری نانو‌ اقدام به برگزاری مسابقه‌ای تحت عنوان مسابقه واژه‌گزینی در فناوری نانو نمود. در این مسابقه شرکت‌کنندگان باید بهترین معادل فارسی برای دو اصطلاح Nano-Enabled وNano-Enhanced راپیشنهاد می‌کردند.
نتایج این مساب

1440