برگزیدگان سومین دوره مسابقه پیشرو معرفی شدند

برگزیدگان سومین دوره مسابقه پیشرو معرفی شدند

برگزیدگان سومین دوره مسابقه پیشرو با موضوع «باتری‌های نانوساختار» معرفی شدند. این برنامه یک مسابقه پژوهشی- تحلیلی است که به مطالعه چالش‌ها و مسائل فناوری‌های روز دنیا و مرتبط با نانوفناوری می‌پردازد.

1649