نشست معرفی برنامه نوآوری و پژوهش اروپا برگزار شد

نشست معرفی برنامه نوآوری و پژوهش اروپا برگزار شد

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲، نشست معرفی برنامه نوآوری و پژوهش اروپا با حضور تنی چند از اساتید دانشگاه‌های کشور، در محل ستاد توسعه فناوری‌نانو و میکرو برگزار شد. در این نشست حسن پوی‌پوی، مدیر گروه استاندارد و ایمنی ستاد توسعه فناوری نانو به معرفی فرصت‌های همکاری با اروپا در تحقیق و نوآوری پرداخت و امیر قدیری و داود قرایلو به ارائه تجربیات همکاری خود در پروژه‌های اتحادیه اروپا پرداختند.

523
انتشار گزارش “معرفی برنامه نوآوری و پژوهش اروپا «افق اروپا ۲۰۲۷» “

انتشار گزارش “معرفی برنامه نوآوری و پژوهش اروپا «افق اروپا ۲۰۲۷» “

برنامه افق اروپا یکی از برنامه های جامعی است که با تعریف پروژه های کلان فناورانه و لبه دانش، زمینه مشارکت کشورهای مختلف را ایجاد نموده است. از جمله مخاطبین این برنامه می‌توان به پژوهشگران و فناوران، دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی، نهادهای دولتی و عمومی و شرکت‌های کوچک و متوسط اشاره نمود.

366