هم‌افزایی فناوری‌نانو و علوم اعصاب برای پاسخ به نیاز‌های پزشکی

هم‌افزایی فناوری‌نانو و علوم اعصاب برای پاسخ به نیاز‌های پزشکی

نویسندگان مقاله‌ای که در مجله Nature Methods منتشر شده است، اصطلاح “NanoNeuro” را برای توصیف یک رشته در حال ظهور استفاده کردند، رشته‌ای که از همگرایی علوم نانو و عصب شناسی به‌وجود آمده و در آن از فناوری نانو برای شبیه‌سازی فعالیت عصبی در مغز استفاده می‌شود.

335