۲۱ میلیارد یورو بودجه کمیسیون اروپا برای توسعه پروژه‌های میکروالکترونیک

۲۱ میلیارد یورو بودجه کمیسیون اروپا برای توسعه پروژه‌های میکروالکترونیک

کمیسیون اروپا از تصویب دومین پروژه مهم با علاقه مشترک اروپا (IPCEI) برای حوزه میکروالکترونیک خبر داد که متشکل از ۶۸ پروژه بوده و تا ۲۱ میلیارد یورو بودجه برای آن در نظر گرفته شده است.

214