ساخت نانوحسگر گازی برای پایش مستمر گازهای سمی

ساخت نانوحسگر گازی برای پایش مستمر گازهای سمی

بیشتر سیستم‌هایی که برای تشخیص گازهای سمی استفاده می شوند، فقط یک بار یا در بهترین حالت چند بار قابل استفاده هستند. به تازگی محققان موسسه فناوری ماساچوست (MIT) حسگر نانویی ساختند که می‌تواند به صورت مداوم اقدام به پایش گاز سمی در محیط کند.

89
نانوحسگری برای تشخیص سریع و ارزان سرب در آب در مقادیر بسیار اندک

نانوحسگری برای تشخیص سریع و ارزان سرب در آب در مقادیر بسیار اندک

محققان موسسه فناوری ماساچوست (MIT)، دانشگاه فناوری نانیانگ و چندین شرکت خصوصی موفق به ارائه فناوری شدند که می‌تواند میزان سرب در آب را در مقادیر بسیار کم تشخیص دهد. این ابزار بسیار کوچک، از قیمت پایینی برخوردار است.

81
دانشگاه آزاد اراک: تولید نقاط کربنی فلورسانس‌کننده با پوشش پلیمری برای استفاده در حسگرهای هوشمند

دانشگاه آزاد اراک: تولید نقاط کربنی فلورسانس‌کننده با پوشش پلیمری برای استفاده در حسگرهای هوشمند

محققان دانشگاه آزاد اسلامی اراک در قالب یک طرح پسادکتری موفق به تهیه نقاط کربنی فلورسانس‌کننده با پوشش پلیمرهای پاسخگو به محرک جهت استفاده در حسگرها شدند.

269