جمع‌آوری کوهی از داده‌ها برای اثبات عملکرد نانومیله‌طلا در درمان سرطان

جمع‌آوری کوهی از داده‌ها برای اثبات عملکرد نانومیله‌طلا در درمان سرطان

سونا نانوتک (Sona Nanotech) در حال ایجاد حجم زیادی از داده‌ها برای پشتیبانی فناوری خود است. این شرکت برای اثبات اثربخشی نانومیله‌های طلا در درمان بیماری به جمع‌آوری کوهی از داده‌ها پرداخته است.

202