نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری اینوتک، فرصتی برای استارت‌آپ‌های نانویی

نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری اینوتک، فرصتی برای استارت‌آپ‌های نانویی

محسن ابراهیمی، کارشناس نوآوری و توسعه فناوری ستاد نانو از حضور بخش‌های مختلف این ستاد در نمایشگاه نوآوری و فناوری اینوتکس۲۰۲۳ خبر داد. به گفته ایشان ترغیب شتابدهنده برای جذب تیم‌های نانویی، معرفی پایگاه رصد فناوری و کمک به شرکت‌ها برای بین‌المللی شدن از جمله برنامه‌های ستاد در این نمایشگاه است.

518